Около 33 на сто от регистрираните в детските педагогически стаи в Добричка област растат в криминогенна среда

0
112

Седемдесет деца или 33 на сто от всички малолетни и непълнолетни, водени на отчет в детските педагогически стаи в Добричка област, растат в криминогенна среда, посочват от териториалното статистическо бюро – Североизток, обобщавайки данните за извършените противообществени прояви и престъпления от най-младите през 2021 година.

На годишна база водените на отчет в детските педагогически стаи нарастват с 1.9 на сто – до 212 деца. От тях 67.9 на сто са ученици. В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на избягалите от вкъщи или от специализирани институции – 13.8 на сто. Близо 12 на сто от регистрираните извършители са имали прояви на насилие и агресия, а 7.2 на сто са повредили обществена или частна собственост. Седем деца или 3.9 на сто са попаднали в полезрението на органите на реда за употреба на психоактивни вещества, според статистическите данни.

Сред извършените престъпления през годината най-много са кражбите и  унищожаването и повреждането на имущество.

В региона има и 13 деца – повечето момичета, пострадали от престъпления, отчита статистиката. Най-много от потърпевшите са получили телесна повреда. Четири деца са станали жертва на блудство, допълват от статистическото бюро.

БТА