Социалната мярка е вследствие на усложнената епидемиологична обстановка в страната и обявеното извънредно положение

С допълнително споразумение, подписано между Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика, до края на 2020 година на територията на цялата община Генерал Тошево ще се изпълнява проект №BG05M9ОP001-2.101–0107-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проекта  е предоставяне на услуги по домовете в града и селата за справяне с извънредната ситуация заради пандемията с COVID-19, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск –лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На лицата от целевите групи ще се извършва закупуване и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите, а не са социална помощ от общината). На телефонен номер 0883 560 603 ще се приемат заявки от назначени за целта служители, които ще се изпълняват в рамките на същия ден.

За изпълнение на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 101 370 лева, осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

loading...