Община Балчик ще отпуска безлихвен заем за саниране

0
361

Във връзка с програмата за безвъзмездно обновяване на жилищния фонд, Община Балчик ще отпуска безлихвен заем на сдруженията в многофамилните сгради, които искат да кандидатстват, да подготвят предварителната документация. Днес местният парламент даде разрешение за тази цел да бъдат осигурени близо 800 хиляди лева.

Потенциалните бенефициенти в Балчик – многофамилните сгради, проектирани преди 26 април 1999 година, са общо 60 с 1713 жилища и застроена площ близо 123 хиляди кв. м. Подготвителните разходи са за технически паспорт и енергийно обследване, като допустимият разход за изготвянето им е 6,28 лв. за кв. м. При одобрено проектно предложение предоставените средства ще се възстановяват на Общината от полученото финансиране по процедурата. А в случай че кандидатстващата сграда не бъде одобрена, срокът да бъдат върнати парите е до 12 месеца от влизането в сила на отказ от финансиране.

Колкото по-големи и стари са блоковете, толкова по-голям е шансът за финансиране. Важно условие е собствениците да се обединят.

Общината като партньор ще заеме средства на одобрени сдружения, чиито собственици на повече от 95 на сто идеални части членуват и са подкрепили изпълнението на проекта на общото събрание. Друго условие е да кандидатства цяла сграда, а не отделни секции, както и 100 процента от собствениците да са подписали декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните им обекти. Сдруженията ще трябва да представят оферта или сключен договор с лицензирано дружество за извършване на дейностите. Основните допустими инвестиции са за подмяна на дограма, ремонт на покрив, изолация. Не се допускат разходи по ВиК мрежа, асансьори, както и ремонт в самостоятелни обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние, вследствие ремонт на общите част или подмяната на дограмата.

Срок за подаване на заявление за участие до водещия партньор (Община Балчик) е не по- късно от 16:30 часа на 31.03.2023 г. Кандидатстването от страна на водещия партньор (Община Балчик) се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система в срок до 31. 05. 2023 г.

Желаещите могат да се запознаят с процедурата и насоките за кандидатстване и приложенията към тях на: www.mrrb.bg– раздел Проекти по НПВУ — Процедури по НПВУ; www.balchik.bg – раздел Актуално.

БНР