На 4 февруари Управителният съвет на Проект „Красива България“ официално обяви одобрените за финансиране и реализация през настоящата 2020 г. 48 проектни предложения. Сред избраните попада и „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап 2“ на Община Генерал Тошево. Няколко дни по-късно беше подписано и споразумение между Община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на одобреното проектно предложение, включващо дейности за: Извършване на строително-монтажни/ремонти работи на обект „Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н. Й. Вапцаров“ – етап 2; Провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица;

Общият бюджет за проектното предложение е в размер на 386 622 лв. с ДДС. В това число 119 853 лв. финансиране от Министерството на труда и социалната политика и 266 769 лв. собствени средства на Община Генерал Тошево.Дейностите ще включват: цялостен ремонт на съблекалните в спортната зала; полагане на топлоизолация на външните стени на съоръжението; подмяна на електроразпределителната мрежа и В и К инсталацията; подмяна на отоплителната система и полагане на нови алуминиеви радиатори в цялата спортна зала; преработка на съществуващата вентилационна система. Ще бъде поставена и рампа за инвалиди.Изпълняваните дейности по проекта трябва да приключат най-късно до края на месец ноември 2020 г.

loading...