„Повишаване капацитета на администрациите от трансграничния регион за изготвяне и изпълнение на проекти, отговарящи на местните нужди“ бе темата на семинара, който се проведе в румънския град Наводари. Балчик бе една от петте общини участници, присъстваха още представители на домакините и румънските градове Аджиджа, Констанца, Мангалия.

Съвместните проекти с България са важни за нас като съседи. Местоположението на двата града е много подобно. Всеки може да очаква полезни практики и за двете страни, тъй като водим еднаква политика на развитие в туризма. Балчик се явява най-близък до румънската душа. Нашата и вашата истории се преплитат“, сподели намерение за продължаване на сътрудничеството между двата града кметът на град Наводари Флорин Челару.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца – Балчик, Каварна, Шабла, Ефория, Мангалия, Констанца, Текиргьол и Костинещи, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения, съобщи Радио Варна.

В Туристически и информационен център „Мелницата“ в Балчик е инсталирана видеостена с диагонал 2 метра, със сензорен екран с карта на общината. Тя се ползва от местните хора, туристите, потенциалните инвеститори. Стената предоставя информация за събития, забележителности, работно време и локация на институции и др. В рамките на проекта е подобрена
дейността на кадастралните служби на двете общини. Закупен е плотер за отпечатване на кадастрални карти, скенери, компютърни конфигурации, принтери и др.  Община Балчик получи и устройство за съхранение на информация (тип облак), което ускорява работата на Общинската администрация.  “Община Наводари е благодарна на колегите от Балчик, с които работим много добре, радваме се на тези отношения, които си създадохме и смятаме, че истинската цел на този проект е да създаде добри взаимоотношения на общностите от едната и другата страна на границата”,
каза началникът на отдел “Проекти и инвестиции” в Наводари Адриан Константин.

На 13 и 14 юни предстои семинар „Имам идея“ в Балчик, в който ще се включат румънски и български партньори. Целта му е да насърчи участието на гражданското общество при вземане на решения от обществена значимост, да се привлекат гражданите в процеса на планиране и развитие на трансграничния регион.

„Проект с код 16.5.2.011 „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.“

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST

 

 

Коментирай