ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТЕРВЕЛ 

РЕШЕНИЕ № 142

ЗАЛИЧАВА от листата на избраните кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ” СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият кандидат от листата на ПП „ГЕРБ” – ВЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ. 

РЕШЕНИЕ № 143 

ЗАЛИЧАВА от листата на избраните кандидати за общински съветници от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” МИЛЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” – ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАВАРНА 

РЕШЕНИЕ № 148 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на АДРИАН НИКОЛОВ ЯЛНЪЗОВ от квотата на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (СДС), като общински съветник по негова молба.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ от квотата на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ (СДС).

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОБРИЧ 

РЕШЕНИЕ № 172 

ЗАЛИЧАВА ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ВЕЛЕВ, от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение  №172/28.10.2019г. на ОИК Добрич

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ, от кандидатската листа на МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ(СДС).

 

 

 

 

loading...