Председателят на избраната фирма-изпълнител „Градски транспорт и инфраструктура“ Виктор Чаушев представи Първи работен вариант на Новата транспортна схема на Добрич. След обществено обсъждане до окончателното й приемане след месец ноември, предстои разработване на още два работни варианта.

В новата транспортна схема са предвидени 12 линии, които ще се обслужват от 44 превозни средства. Всеки един от автобусите ще е с вместимост 65-70 пътници.

„Основната цел на новата транспортна схема е да насърчим използването на градски транспорт, да привлечем пътниците, които ползват лични превозни средства, да се качат на градския транспорт, да подобрим нивото на обслужване“, каза зам.-кметът Росица Йорданова.

В момента линиите са 17, обслужвани от трима оператори. Интервалът в отделните линии е на 15 минути, на 30 минути и на 1 час. „Това е крайно неудобно за гражданите ни, защото има цели квартали, които не се обслужват от градския транспорт. Това сме задали като основна задача на изпълнителя на обществената поръчка. Една от целите е да бъде обхванат целият град, както хипермаркетите, така и производствените предприятия,  които в момента не могат да ползват градски транспорт“, каза още Йорданова.

Според Виктор Чаушев – председател на сдружението, изпълнител на поръчката, проведеното социологическо проучване е установило, че едва 13 на сто от жителите на Добрич използват градски транспорт.  се използва ежедневно от едва 13% от гражданите.

С Първия работен вариант на Новата транспортна схема на Добрич можете да се запознаете на заглавната страница на Община град Добрич – https://www.dobrich.bg/transport

На интернет – страницата www.dobrich.bg е представен Първият доклад на фирмата изпълнител за текущото състояние на градския транспорт, резултатите от социологическото проучване и установените транспортни нужди на гражданите на Добрич. НДТ

 

loading...