Необичайността на Кабала се състои в това, че тя  изследва  скритата от нас реалност, без да използва физични прибори или някакво  оборудване, като „продължение“ или като „усилвател“ на нашите пет сетивни органи. Това би могло да се отнася за други науки, но не и за Кабала. За изучаването й  се изисква специална подготовка на учения кабалист, която се състои в постепенното развитие на неговите свойства, основани на интегрално, колективно-мрежово възприемане на реалността. В това се крие и нейната особеност като начин на изследване. Човек, който не е запознат с методиката й, не  е в състояние да излезе извън рамките на егоистичното възприемане на реалността, не разбира нейната същност.

По тази причина  са се оформили  всевъзможните митове и заблуди, съпровождащи Кабала в продължение на хиляди години. И днес много хора свързват Кабала с магически ритуали,  гадаене на карти или кафе, жонглиране с цифри, нумерология,  амулети, червени конци и дихателни упражнения, даже и ритуални танци.

Действително, Кабала  е била забулена в тайни от хиляди години, тъй като в  миналото кабалистите са  обучавали само неколцина достойни хора от всяко поколение, които вече притежавали определени вътрешни качества, неразвити в човека като цяло.  Тези вътрешни качества им позволили да  разберат и използват правилно методиката на Кабала, така че мъдростта била целенасочено скрита от по-голяма част от човечеството.

Например, малко хора знаят, че всички кабалистични книги са написани по начин, според който ние оставаме с убеждението, че са написани за хора и предмети. В действителност, с нито една дума, в която и да е кабалистична книга не се говори за нашия физически свят. И ако не знаем как трябва да четем тези книги, не бихме могли да ги разберем, без значение колко сме умни. Резултатът от четенето ще е продукт на нашето въображение и нищо повече.

Кабала разкрива целта и природата на системата, наричана живот! И ако човек действително няма   истинска, вътрешна,  сериозна нужда да търси отговора на въпроса за смисъла на съществуването ни, той не би могъл да намери отговора, дори и да крещи. Наблюдава се, че днес много хора навсякъде по света търсят истинската Кабала. Не  тази, която някой хора свързват с религията, магьосничеството, мистицизмът, гадаенето, изцелението, ясновидството, телепатията, картите Таро, мантра, йога,  свещена вода, връщане в миналото, холистична медицина, масонство или някакви други вярвания. А истинската, тази която разкрива висшата реалност.  Действително, ако отворим интернет, ще намерим много псевдокабалистични определения, които с всякакви средства ни убеждават в своята автентичност. Много от споменатите вярвания са взаимствали и неправилно са тълкували принципите на Кабала.

Въпреки всички заблуди обаче,  в днешно време милиони хора усещат потребност от изучаване на автентична Кабала, тъй като стремежът към Природата/Твореца е заложен в човека и това все повече започва да се проявява в желанието на хората. Всичко се определя  от желанието. Ако човек желае, значи вече е узрял за това и върху него не са в състояние да въздействат каквито и да е фалшиви атрибути или материални символи, уж свързани с Кабала.

Повечето учени все по-често и по-често стигат до извода, че съвременната наука, а заедно с нея и цялата цивилизация, влизат в период на стагнация и криза на взаимоотношенията. В рамките на съществуващите обществени парадигми – морални, потребителски, икономически, религиозни, етични и чисто научни, тази криза става все по-непреодолима.

Как обаче да се излезе от това състояние на обществото? Помним  твърдението на  Айнщайн, че е невъзможно да се реши проблем на същото ниво, на което той е възникнал. Изследователят трябва да „застане” на по-висока степен, за да има възможност максимално и пълно да оцени, изследва  съществуването на нашата реалност и проблемите в нея.

Според Кабала,  всичко в нашия свят се дели условно на нежива, растителна, животинска и човешка природа.  От нашето ниво пълноценно можем да изследваме „най-отдалечената” от нас  – неживата част на природата. По-малко пълноценно -растителната, още по-малко животинската, а най-слабо – нашата човешка природа. Защо става така? Защото в нас самите има всички нива на Природата и ние, всъщност, винаги изследваме част от самите себе си. Колкото по-близо до нивото „човек” е изследваният материал,  с толкова по-малка точност можем да постигнем изследваното.

Именно за това, за разрешаване на кризисната ситуация е необходимо да използваме  научна основа от по-висока степен.  Това може да се получи върху основата на изменение на егоистичните връзки между хората с  алтруистични.

Често Кабала се определя като „религиозно-мистично”, езотерично течение в юдаизма, претендиращо за разбиране на ролята и целите на Твореца, природата на човека, смисъла на неговото съществуване. Това, че Кабала претендира за разбиране на ролята и целите на Природата и човека, е истина, но в нея няма нищо мистично, езотерично или религиозно.

Изчистена от мистификации и адаптирана към съвременните условия, Кабала съдържа пълно и точно описание на цялата йерархична система на нивата на реалността. В тази реалност  се  включва всичко – и  нашият физически свят, и висшата невидима реалност.

Всички светове – висшия, духовния и нашия – материалния, се разглеждат в Кабала, като части на единен организъм, като части на единната Природа.  Мирозданието се създава във висшия свят, който може да се охарактеризира като  програмист, създал „комплексна програма”, реализираща се в явленията на нашия свят, под действието на така наречените природни закони.

В действителност, не човекът постига тайните на Природата, а  Природата  ни  ги разкрива  – като добър учител, „в нужното време и на нужното място”. Висшата Природа разкрива на хората само такива тайни, които те, хората на дадено ниво на развитие, са способни да разберат. Така работи  „законът за подобието по свойства”. А  част от тези, които не могат да разберат принципите и методиката на Кабала,   създават митове и легенди, нямащи нищо общо с истинската й същност.

Кабалистичното познание на реалността произлиза не от нивото на егоистичното възприемане на света от човека, а от по-високото – алтруистично ниво. Кабала, в крайна сметка, може да разреши изброените по-горе кризи – както в науката, така и в обществото, а също позволява на човека, работейки сякаш в друго измерение, да хармонизира цялата система на мирозданието.

Именно за това, че науката Кабала се занимава с изучаването на Природата на най-дълбоко ниво, тя има огромна разяснителна и прогностична способност върху всичко случващо се около нас. Кабала е най-общата научна дисциплина, която се издига до единствения естествен източник на всичко, което съществува. Точно за това тя включва в себе си всички частни науки, които хората са развили в  своя житейски опит на взаимодействие с материята на нашия свят, който се явява само „тънка обвивка“ на цялото мироздание.

Ако  човек успее да се издигне на нивото на кабалистичните източници, ще осъзнае, че Кабала е наука за всички хора и с методиката си тя дава възможност всеки един от нас да разкрие висшата реалност. Именно за това не са необходими външни атрибути или някакви магически способности, а  промяна на егоистичните ни свойства.     

                        Георги ГРАДИНАРОВ – преподавател към Международната академия по Кабала

Офис Добрич, тел. 0898731112

 

 

loading...