Добивите от пшеница в област Добрич ще надхвърлят 500 кг от декар и ще бъдат два пъти повече от миналата година. Това прогнозира в Генерал Тошево проф. д-р Иван Киряков, завеждащ отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“ в Добруджанския земеделски институт, по време на честването на 70 години от създаването наинститута. „На фона на ниските температури през март, знаете, имаше много големи опасения. Говорехме, че листата са опърлени и пшениците жълтеят. Та, на фона от месец март, в момента посевите са в отлично състояние. Говоря за област Добрич област, но и от разговори с колегите, и в другите райони на страната посевите са много добри. Имаше известен проблем с жълтата ръжда, и то тук, около института край Генерал Тошево.Земеделските производители успяха да се справят тази година. Наложи им се направят трето третиране, заради болестите. То рядко се налага, но тази година така стоят нещата.

Условията са много добри и се очаква добивите да са двойно повече от миналата година за област Добрич. Разбира се, ако няма поройни дъждове, силни бури, полягания на житото, като жънем, да не вали“, каза проф. Киряков и подчерта, че говори за среден добив от над 500 кг от декар за област Добрич. „Говоря за средни добиви, защото край морето – в района на Шабла и Каварна, пшеницата стана малко рядка. Това опърляне оказа влияние върху гъстотата на посевите. Жътвата може би ще започне след около месец – около 10 юли, зависи от климатичните условия. За разлика от миналата година, когато започна на 25 юни и свърши много бързо –  на 2 юли“, допълни специалистът.

Тази година ДЗИ ще представи сортовете житни култури в 2 групи. В първата група са сортовете, които ще бъдат продавани – това са 1 сорт твърда пшеница, който е разпространен в Турция, 4 сорта тритикале, 2 сорта ечемик – единият пивоварен, другият – фуражен.

Във втората група са сортове, които са признати или през тази година, или през миналата година и в момента са в начално семепроизводство – тоест, ще излязат на пазара след 2-3 години, но е хубаво земеделците да ги видят отсега и да знаят за какво става въпрос, както и няколко нови селекционни линии. В тази група влизат 4 нови сорта твърда пшеница и 2 сорта тритикале. Успоредно с това влизат 4 селекционни линии пшеница, които се очаква да бъдат признати през 21-22-а година и една селекционна линия тритикале.

„По отношение на бобовите култури, ще представим 4 основна сорта. Единият е за двуфазно прибиране, другите за директно прибиране. Между другото, аз съм впечатлен от добруджанци. Върнахме се сигурно 30 години назад. Много боб има засят. Наистина. И се оказа, че хората не са забравили как се отглежда боб“, заяви проф. Киряков.

„Нашият институт е единственият производител на слънчогледови семена, само тук в страната се създават линии, сортове и хибриди слънчоглед“, заяви доц. Галин Георгиев, селекционер.

„През последната година имаме нови признати хибрида – Клиър фийлд плюс хибрида „Далена” и два конвенционални – „Боги” и „Красела”, като последният е устойчив на всички раси на синята китка. Той е бъдещето в производството на слънчоглед, тъй като този паразит е световен проблем и все по-голям става в световен мащаб. До преди няколко години се търсеха хербицидоустойчиви хибриди, сега все по-често се търсят устойчиви на синя китка. На нашите производители през следващата кампания ще предложим четири хибрида – два клиър фийл плюс – „Енигма” и „Далена” и един експрес толерантен – „Дара” и конвенционалния „Красела”. Те са много подходящи за нашата страна с вегетационен период 115 – 120 дни и са устойчиви на засушаване. Като продуктивност по нищо не отстъпват на вносните хибриди. Ние много се доближаваме до топ хибридите в световен мащаб. Нашият потенциал при една нормална година и добра агротехника е 350 -400 кг. Маслеността им е от 48 до 51%. Нашият институт е единственият, който предлага и родителски линии за производство на хибридни семена. Ще предложим и едросеменния сорт „Фаворит”, който е подходящ за директна консумация. Освен високата продуктивност, нашите хибриди са почти два пъти по-евтини от вносните, а ако земеделският производител си произведен семената, те стават още по-евтини“, каза още доц. Георгиев.

На пресконференцията присъстваха директорът на ДЗИ доц. д-р инж. Илия Илиев, специален гост бе проф. д-р инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанската академия, началниците на трите основни отдела в ДЗИ: селекция на зърнено житните и бобови култури, с ръководител проф. Иван Киряков; селекция на слънчоглед, с ръководител доц. Георгиев и отдел агротехника, с ръководител асистент Марияна Стоева.

„На наш съвет взехме вътрешно решение да не увеличаваме цената на семената, независимо, че нашите семена са обвързани със стоковата продукция, а тя се очертава през тази година да започне търговията от порядъка на 15-20 процента повече от м.г.“, каза доц. д-р инж. Илия Илиев, а именно: 850 лв./тон за базови семена; 650 лв./тон за сертифицирани семена; 550 лв./тон за стокова продукция от семепроизводни посеви; 50 тона семена бобови култури от 4 сорта фасул; 1,5-2 тона биологичен фасул от сорт Вежен; 10 тона леща. НДТ

loading...