1. МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: Планиран ли е нашият живот, или е низ от случайности?
  2. МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: РАЗУМНИ ЛИ СМЕ, СЛЕД КАТО ИМАМЕ РАЗУМ?
  3. МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: ЖЕНАТА -­ ЗАГАДКА НА ПРИРОДАТА