Историята на Кабала обхваща период от около 4 000 г., наситен с много събития, факти, взаимоотношения, борби, изгнание и всичко, каквото може да  бъде свързано с еволюционното развитие на човечеството. Историята на човечеството е история на егоистичното ни развитие, а тъй като Кабала е наука, изучаваща Висшата същност на Природата, то  с всеки егоистичен бум на човечеството се определят и етапите на развитието на тази наука. През цялото ни време на съществуване  Висшата реалност е била пред очите на хората, но само тези, които са имали вътрешна способност, са я усещали. Днес, дори при цялата ни информационна наситеност, малко хора могат да разберат, че истинската  реалност се намира вътре в нас. Така сме устроени. Четем и възприемаме написаното само съгласно ”своите непоправени свойства”.

В интернет пространството може да се намери какво ли не за Кабала. От отричането й, до това, че Кабала е свързана амулети, магии, заклинания,  червени конци, кабала-бижута, карти Таро, кабала-оракул и други подобни. И ако на търсещия му харесва тази фалшива Кабала, то тогава се насочва към нея. Но ако той има правилното желание да получи достоверна  информация за тази наука, ще достигне до истината и ще намери отговорите, и всичко написано, което го интересува.

Ето какво казва Баала Сулам, един от най-големите кабалисти, живял през миналия век “Отворете тези книги и там ще намерите всички добри пътища на живота, които ще се открият в края на дните и от тези книги ще получите добър урок за това, как да подредите потребностите, които касаят днешния свят, по местата им. Има възможност да се изучи историята на миналото, благодарение на която ние поправяме историята на бъдещето.

Всичко това, аз приемам толкова присърце, че не мога да се сдържам повече. Аз взех решение, от това, което открих в историята и тези книги, да разкрия пътя в бъдещото поправяне, на предрешеното за нас. Ще изляза пред хората, тръбейки с този рог, според мнението и разбирането ми, ще бъде достатъчно да събера всички достойни на чудесното свойство, за да изучат и усвоят тези книги и да присъединят себе си и целия свят към чашата на заслугите”.

В исторически план за зараждане на кабалистичната традиция е прието да се смята епохата на Средновековието,  с появата на книгата „Зоар”. Гледната точка на учените, които считат кабала за сравнително младо течение, отнасящо се към XI-XIII век от н.е., както и тази, които считат, че   Кабала е  възникнала много по-рано, имат еднакво право на съществуване. Различията могат да се обяснят с това, че са основани на изследвания на различни исторически и литературни източници. Например, според историческите факти, написването на книгата „Зоар” се отнася  към II век от н.е. и почти 900 год. е била скрита, а не в друго време.

Самите кабалисти, достигнали  Висшата реалност, казват, че Кабала, като наука за Мирозданието, се заражда в древния град в Месопотамия, наричан Ур Халдейски. Предание от това време /около XVIII в. преди н.е./ разказва за жител на Междуречието с име Авраам, който – в процес на изследване на обкръжаващия свят, открива зад многобройните прояви на различните природни стихии действието на една единствена сила. Това библейско име ни е познато, нали?

В началото на Авраам му се е струвало, че светът, в който живее, се намира под властта на много сили. След проникване зад достъпния слой на познанието, обаче, той установява, че всички те са отделни прояви на единствена Висша сила, която той нарича „Творец”.

Докато изучава законите на околния свят, Авраам систематизира получените знания и въз основа на тях разработва методика за достигане на единната сила и нейните прояви под формата на различни въздействия, които човек усеща върху себе си.

Този метод на изследване той нарича „кабала” /в превод от иврит – „получаване”/ и излага своите схващания в книгата „Сефер Ецира” /”Книга за Създанието”/.

Написаното до момента може да е изненада за част от хората, защото натрупаните знания, които сме имали за  този библейски герой и за времето, в което е живял, са коренно различни. Тъй като често свързваме библията с религията, може би ще възникне въпросът – има ли Кабала връзка с религията? Връзката на  Кабала с религията е такава, каквато може да се  търси, да речем, във физиката, химията и математиката. Кабала е наука за Мирозданието и религиозните хора могат да не разбират нито една дума от  тези знания.

Следващият велик кабалист е Мойсей, който постига Твореца и описва своите постижения в книга наречена  – “Петокнижие”,”Тора”,”Старият завет”. За описване на своите духовни възприятия той е използвал езика на Кабала – наречен „език на клоните”.

Много хора ще възразят и ще кажат, че са наясно какво е написано в Библията, но истината е, че  външно описаните в тази книга действия и събития  изглеждат като разказ за нашия свят, но зад думите  се крие Висшата реалност. И само този, който  вътрешно усеща Висшия свят, е способен да разбира правилно разказа на Мойсей. Трябвало е да дойде времето, когато човечеството ще бъде готово да приеме кабалистичните знания и правилно да ги използва. Кабала е наука за управление на съдбата, това е знание, което е дадено на цялото човечество, на всички народи, живеещи на земята.  Във всеки случай, четейки написаното, читателят може да достигне до чувствено състояние, както  музикантът, четейки нотите, да чува музика.

Предназначението на кабалистите от всяка епоха е да адаптират тази наука в съответствие с еволюционното развитие на даденото поколение.

Както по-горе беше написано, следващият етап в развитието на Кабала е написването на книгата „Зоар” през II век от н.е., от големия кабалист РАШБИ. Книгата е написана на арамейски език, това е разговорният език по онова време и в нея се казва, че книгата е написана на таен език. Съдържанието й е многослойно: в пресъздаване на древните легенди и притчи, в описанието на моралните закони, съществуват множество скрити пластове. За да бъде разбрана, наравно с книгите на Авраам и Мойсей, човек трябва да се намира на съответните духовни нива. Поради това, че човечеството все още не е било готово да усвои написаното, то книгата „Зоар” била скрита за дълъг период от време.

По-нататъшното развитие и усъвъшенстване на методиката е било чак през ХVI в. Кабалистът, създал новия метод за постигане на Висшия свят за своето поколение, е бил АРИ (името му е Ицхак Лурия  1534–1572 г.). АРИ създава нова, систематизирана методика на Кабала, предназначена не само за духовния подем на отделни хора, но и за масите. В своите текстове той открито заявява, че като се започне от този момент, всеки желаещ, независимо от възрастта, пола и произхода си, може да се занимава с Кабала и с помощта на тази наука, да достигне целта на творението.

Въпреки краткия си живот /Ари е починал на 38 год./, той е успял да адаптира Кабала  за нуждите на поколенията след него. Именно от тогава Кабала е достигнала през Възраждането  до много прогресивни хора, учени,философи и поети в Европа и Русия.

Ученият, направил кабалистичните знания приемливи за нашето поколение, е Йехуда Ашлаг (1874–1954 г.), известен, като Баал а-Сулам, по името на своя коментар „Сулам“ на книгата „Зоар“. Баал а-Сулам се счита за основоположник на съвременната наука Кабала, тъй като е създател на нов подход към трудовете на АРИ и е разработил методика за постигане на Висшия свят, съответстваща на нашето развитие.

Днес съществуват десетки места по света, където под ръководството на Международната академия по Кабала-Бней Барух се изучава тази необятна наука. Неин основател и ръководител е световно известният  кабалист – проф. Михаел Лайтман  (доктор по философия, био-кибернетик), учен-кабалист, професор по онтология и теория на познанието.

В днешно време  стотици и дори милиони хора изучават науката Кабала.  Не защото това е модерно, а защото всеки, докоснал се до това знание, усеща  вътрешна необходимост за връзка с висшата реалност. А тя е корена на всичко съществуващо. Разбира се, в тази статия са описани само фрагменти от общото историческо развитие на тази наука, но ако човек е готов да се задълбочи в написаното в кабалистичните източници, може да се включи в курсовете за обучение, организирани от Международната академия по Кабала в България. Тогава наистина ще си отговори на въпросите – от къде сме дошли и какъв е пътят на нашето развитие, в каква реалност живеем, в какъв процес на развитие се намираме, как можем да станем свободни хора?  Кабала позволява да се издигнем над ежедневните яжби и проблеми, създадени от нашия егоизъм.

Георги ГРАДИНАРОВ

loading...