“МБАЛ-Добрич” АД отправя призив към гражданите и фирмите в областта в усложнената обстановка, с молба да подпомогнат дейността на лечебното заведение с дарения. Необходими са ръкавици с номера S, М и L, маски, дезинфектанти, спирт, защитни гащеризони. Желаещите да помогнат, могат да закупят предпазните средства или да дарят пари по сметка на лечебното заведение.
За всяко дарение ще има строга отчетност.
„МБАЛ-Добрич” АД предоставя банкова сметка за всички, които са готови да помогнат:
„МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич, ул. ”Панайот Хитов” 24
СМЕТКА В ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, КЛОН ДОБРИЧ:
IBAN BG81FINV91501016884394
BIC/ CODE FINVBGSF
ПИБ АД клон ДОБРИЧ
Адрес: гр.Добрич,9300
Бул.”Независимост” № 1
ЕИК 124141302
ДДС № BG 124141302
Изпълнителен директор : Д-р Георги Митков Желязков
За информация: 0897845877 (Главна мед.сестра Румяна Куманова)
„МБАЛ- Добрич” АД благодари на всички за съпричастността!
loading...