Кабинет по Психомоторика е обзаведен в ДГ 2 “Здравец” гр. Тервел

0
228
Повод за радост в ДГ 2 “Здравец”! Децата ще имат възможност да се радват на специално обособен кабинет по Психомоторика. Обзавеждането е закупено със средства по НП на МОН “Хубаво е в детската градина” и е на стойност 5000,00 лв.
Заниманията в него, ще бъдат насочени към стимулиране на двигателната активност и формиране на умения за учене, чрез игра. Основните дейности ще бъдат подпомагани от психолог, който ще проследи готовността на децата за училище.