ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАТ НОВ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ В БАЛЧИК

0
123

До края на годината да предоставяме социалната услуга целогодишен дневен център за възрастни хора в Балчик. Това е целта на Община Балчик във връзка с обявената поръчка за довършване на обект „Сезонен дом за стари хора и инвалиди“ във вилна зона Сборно място в Балчик, съобщи заместник – кметът по устройство на територията Димитрин Димитров.

Прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажни работи е 270 хиляди лева без ДДС. Една част са собствени средства, а за други кандидатстваме пред Министерство на финансите, обясни още Димитров.

В срок до 22 юли се приемат оферти на фирми цел завършването на дома, който бе започнат преди години на мястото на паянтовата конструкция, функционирала като сезонен почивен дом за възрастни и хора с увреждания. Одобреният кандидат ще трябва да довърши дограми, покрив, фасади по сградата със застроена площ от 363 квадратни метра и разгъната площ 1056,77 кв.м.

Към момента в имота е изградена масивна стоманобетонна триетажна сграда на етап „Груб строеж“. Монтирани са частично и предвидената в проекта ПВЦ и алуминиеви дограми. Имотът е около два декара, заложеното озеленяване в него е 65% при норма 50%, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.