ДКЦІ Добрич EООД гр.Добрич

 

О Б Я В Я В А  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 01.10.2019 г. от 09,00 часа в

 залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул.Димитър Петков № 3

 

  1. Отдава под наем:

Помещение /лекарски кабинет222/ за извършване на медицинска дейностнаходящо се на  втори  етаж в сградата на ДКЦ 1 Добрич ЕООД , с площ от 14,40 кв.м., в едно с пропорционално полагащите се идеални части от общите части от сградата с площ от 12,40 кв.м., както и площ от  1,36 кв.м. идеална част от хирургична манипулационна № 5 и площ от 2,13 кв.м. идеална част от терапевтична манипулационна № 106 за които се дължат и разходи за консумативи.

Начална тръжна цена без включен ДДС: – 225,00  лева.

Депозитна сума за участие:  – 810,00 лв.

Срок за внасяне на депозита за участие –  до 14.00 часа  на 30.09.2019 г. по банков  път.

Срок за отдаване под наем:  3 години.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 30.09.2019г. от касата на 1 -ви етаж на дружеството

Цена на тръжните книжа – 10,00лева..

Време за оглед : от 11.09.2019 год. до 30.09.2019 год., всеки работен ден от  09.00 часа до 12.00 часа.

 О Б Я В Я В А  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 01.10.2019 г. от 09,30 часа в

залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул.Димитър Петков № 3

 

  1. Продава чрез таен търг:

Движими вещи – Демонтирана Дървена дограма слепена – 35 бр.

Начална тръжна цена без включен ДДС: – 2,10  лева.

Депозитна сума за участие:  – 40,00 лв.

Срок за внасяне на депозита за участие –  до 14.00 часа  на 30.09.2019 г. по банков  път.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12,00 часа на 30.09.2019г. от касата на 1 -ви етаж на дружеството

Цена на тръжните книжа – 10,00лева..

Време за оглед : от 11.09.2019 год. до 30.09.2019 год., всеки работен ден от  09.00 часа до 12.00 часа

О Б Я В Я В А  ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На 01.10.2019 г. от 10,00 часа в

залата на IV- ти етаж в  ДКЦ-1, ул.Димитър Петков № 3

 

  1. Продава чрез таен търг:

Движими вещи – Демонтирани  чугунени радиатори  – 442 бр. глидера

Начална тръжна цена без включен ДДС: – 3,20  лева.

Депозитна сума за участие:  – 353,60 лв.

Срок за внасяне на депозита за участие –  до 14.00 часа  на 30.09.2019 г. по банков  път.

Срок за закупуване на тръжни книжа: до 12.00 часа на 30.09.2019г. от касата на 1 -ви етаж на дружеството.

Цена на тръжните книжа – 10,00лева.

Време за оглед: от 11.09.2019 год. до 30.09.2019 год., всеки работен ден от  09.00 часа до 12.00 часа

.

Тел. за контакти:  058/601 474 вътр. 222; гр.Добрич, ул.“Д.Петков“ № 3, e-mail: a.petkova.dkc@gmail.com