Десети еньовски фолклорен събор„Край язовир Дрян”- 2023г.

0
483

На 18 юни, до язовир „Дрян” край с. Красен,  ще се проведе Десетият еньовски фолклорен събор„Край  язовир Дрян”, съобщават от Община Генерал Тошево.

Съборът се организира съвместно от Община Генерал Тошево, кметството в с. Красен и НЧ „Йордан Йовков 1896” с. Красен. Финансира се от Община Генерал Тошево и от дарители.

Съборът се провежда ежегодно до язовир „Дрян” край с. Красен, общ. Генерал Тошево на празника Еньовден или в навечерието му. Той има за цел проучване, популяризиране и съхраняване на традициите в добруджанския бит, обредност, обичаи и песен; Съхраняването на родовата памет и българско самосъзнание и приемственост между поколенията; Проучване билките на Добруджа и начините за ефективното им използване от екологична гледна точка.

В провеждането на събора могат да вземат участие певчески и танцови самодейни състави, инструментални групи и индивидуални изпълнители към народни читалища, организации и клубове в категориите: до 7-годишна възраст, от 7- до 14-годишна възраст, над 14-годишна възраст. Няма възрастови ограничения за участие в събора.

Задължително условие е едно от изпълненията на певческите групи да е свързано или посветено на обичая Еньовден. Не се допуска пресъздаване на обичаи.

Съборът има конкурсен характер. Изпълненията ще бъдат оценявани от компетентно жури от изтъкнати фолклористи, което ще присъди награди.