Клип на английски език, посветен на Деня на Европа, изработиха учениците от четвърти клас, под ръководството на преподавателя си г-жа Любомира Карнобашка. Според нея, идеята за отделните видеа е на самите деца. „Всичко в този клип е създадено от тях. Началните и финалните надписи, картинките и знамената, които те сами нарисуваха. Работим по този проект в продължение на две седмици. Всички участници демонстрираха невероятна дисциплина, отговорно отношение и желание за работа“, споделя г-жа Карнобашка.

loading...