Близо 60 пространствени кубически метра дърва за огрев ще предостави ДГС-Генерал Тошево на защитеното жилище и центъра за социална рехабилитация в община Крушари, на училищата, читалищата, детските градини и социалните институти на територията на общините Генерал Тошево и Крушари. Дървата са конфискувани по време на рутинните всекидневни проверки в стопанството и с решение на Управителния съвет на Североизточното държавно предприятие ще бъдат дарени още тази седмица. Ръководството на предприятието и териториалното поделение взеха това решение, за да помогнат на хората от защитеното жилище и центъра за социална рехабилитация, както и на всички културни и образователни центрове, които ще продължат работата си след приключване на извънредното положение.

Не за първи път СИДП прави дарения за детски заведения, религиозни и културни институции, социални домове и училища и др. При възникнала необходимост стопанствата винаги откликват на такива молби, за да осигурят нормалното провеждане на учебни часове и спокойната работа на служителите  и посетители в читалища, защитени жилища и храмове.

Всички стопанства в системата на СИДП разполагат в момента с дърва за огрев и гражданите, които искат могат да си закупят желаните от тях количества, за да бъдат по-спокойни ако застудяването продължи.

loading...