Във връзка с публикуваната информация за броя на заразени медицински лица с коронавирус в Добрич, д-р Светла Ангелова – секретар на Областния координационен щаб и директор на Регионална здравна инспекция Добрич внесе следното уточнение – „От началото на разпространение на заразата с вируса COVID-19 регистрираните на територията на област Добрич положителни резултати за коронавирус на медицински лица са два на брой. Съгласно указанията, които получихме, трябваше да нанесем в системата професия на пациентите и алгоритъмът й отчита медицинско лице“. Д-р Ангелова поясни, че и при двата случая се касае за медицински лица, които са се заразили в резултат на контакт с вече установени с положителни резултати пациенти, без към момента да са упражнявали професията си. Първият случай на медицинско лице бе сред първите 14 заболели, установени с положителни резултати, като заразяването е по време на отпуск на медицинското лице, а не в момент на упражняване на професията, каза директорът на РЗИ.

Второто медицинско лице с положителен резултат за коронавирус е от последната седмица, като в случая се касае за лице в пенсионна възраст, което от години не работи и отново заразяването е поради контакт с болен от COVID-19. НДТ