В община Тервел отиващата си година донесе тревоги не само с ковид кризата, но и със сушата в земеделието. При ниските добиви наемните цени на общинската земя на провежданите търгове спаднаха, а оттам и приходите в общинския бюджет, заяви в интервю за БТА кметът на Тервел Симеон Симеонов. По думите му въпреки препятствията общината е успяла да завърши много обекти от програмата си – разширен е физиотерапевтичният сектор в Медицинския център, укрепено е свлачище по пътя Безмер-Честименско, реновирани са улици в редица селища.
През новата година в Тервел ще бъде открита общинска аптека, която с продажбата на по-евтини лекарства ще има социална функция. Ще започне изграждането на ритуален дом за многолюдни сватби в Зърнево и на поредния център за социални услуги в селата. Обмисля се рушаща се сграда в центъра на Тервел, предоставена на общината от Министерския съвет, да бъде превърната в модерен жилищен комплекс, каза Симеон Симеонов.
Следва цялото интервю.

Въпрос: Как “преживя” общинският бюджет ковид кризата и сушата през отиващата си година?

Отговор: Ковид кризата увеличи разходите от прилагането на противоепидемичните мерки, а сушата намали приходите от общинските земи, на които общината основно разчита. В лошата стопанска година с ниски добиви спадна интересът на земеделските производители към наемането на парцели и наемите от 90-100 лева за декар стигнаха до 70 лева на провежданите търгове. Останаха неотдадени и около 600 декара от общинския поземлен фонд.

Въпрос: Какво успя общината да свърши от инвестиционната си програма?

Отговор: В трудната година успяхме с подкрепата на проект “Красива България” да обновим неизползвани от години помещения и да разширим сектора по физиотерапия в медицинския център в Тервел като от новата година гражданите ще могат да се възползват от повече процедури. Общината закупи и нов сметосъбиращ автомобил, с който ареалът на услугата по извозване на битовите отпадъци още в началото на януари се разширява в още четири села – Зърнево, Жегларци, Орляк и Полковник Савово. С финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане общината възстанови унищожения при пожар колектор към пречиствателната станция за отпадни води. При инцидента бяха изгорели около 200 метра тръби. Комисията отпусна и ресурс от 200 000 лева за укрепване на свлачище по пътя между селата Безмер и Честименско, където строителните работи приключват. Годината донесе придобивки и за селата Балик, Коларци, Божан, Градница, където бяха рехабилитирани улици. След чести аварии по ВиК-мрежата в Коларци бе положен и нов водопровод.

Въпрос: Строителството на кои обекти в общината ще започне през новата година?
Отговор: С ресурс от 1 600 000 лева, осигурени с постановление на Министерския съвет, през 2021 година ще започне изграждането на ритуален дом в село Зърнево и ще бъдат реновирани улици в Безмер, Поп Груево, Градница. В Зърнево, където традиционно местните хора канят по 500-600 гости на сватба, отдавна чакат да бъде построен ритуален дом, за който общината разполага с подходящ терен.
През новата година ще започне изграждането на поредния център за социални услуги – в село Безмер, за който вече са проведени обществени поръчки за избор на изпълнители. Възнамеряваме да открием и общинска аптека, която ще има социална функция – с продажбата на по-евтини лекарства, но и ще подпомогне приходите на общината. Започна допитване до местните хора как да бъде преустроена триетажна рушаща се сграда в центъра на Тервел, която бе предоставена на общината от Министерския съвет. Имаме идея да изградим модерен жилищен комплекс с две обособени зони и отделни входове – жилища за млади специалисти, които да бъдат насърчени да работят в общината, и кризисен център за временно настаняване на хора в нужда. Депозирали сме и проект по Норвежкия финансов механизъм за подмяна на уличното осветление в Тервел и няколко села като с модернизацията общината планира да направи икономии от електропотреблението за около 50 000 лева.
Очакваме след изпитанията тази година през юли 2021-а в центъра на Тервел да открием паметник на Васил Левски. Обществената кампания за набиране на средства вече осигури 6000 лева и с подкрепата на общината паметникът ще бъде вдигнат за 184-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата.

Юлия ХРИСТОВА, кореспондент на БТА

loading...