Добрич, 24 януари /Юлияна Христова, БТА/
В община Тервел се въвежда нов ред за отглеждане на селскостопански животни. Стопаните в селата ще могат да се грижат за най-много 50 възрастни и до 100 подрастващи птици, според подготвената нова наредба, която Общинският съвет предстои да утвърди на предстоящото си заседание.
Въвеждат се ограничения и за броя на отглежданите едри и дребни преживни и други животни. На стопаните се забранява да оставят животните при постоянна тъмнина или постоянно вързани. От домакинствата ще се изисква поне два пъти в месеца да извозват натрупаната оборска тор, а съоръженията за отглеждане на животните да бъдат на три метра отстояние от съседите, така че да не им се създава дискомфорт. Най-малко два пъти в месеца трябва да се прави и дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животните, според подготвената наредба.
При нарушаване на новите разпоредби предвижданата глоба е от 100 до 500 лева, а при повторни деяния от 200 до 1000 лева.

loading...