Община Каварна приканва гражданите да представят свои проектни идеи, които да бъдат включени в плана за развитие на района в годините до 2027 г. Кметската управа смята, че с гражданското участие приоритетите, които ще бъдат набелязани за новия програмен период, ще бъдат максимално близки до нуждите на местната общност.
От каварненци се очаква да посочат в коя област – икономика, туризъм, социални услуги, градско и селищно развитие, зелена система и т.н., имат проектни предложения. Общината иска да знае дали проектът е идеен, работен, има ли разрешение за строеж, каква е собствеността на сградите и терените, които са описани в идеята, и какви материални активи още трябва да се закупят. Авторите трябва да посочат и дали е възможно начинанията да се реализират в партньорство със съседна или друга община.
Кметската управа очаква предложенията до 12 февруари.

loading...