Включете се в новата онлайн-игра на библиотеката!

0
773
Здравейте, приятели,
Включете се в новата онлайн-игра на библиотеката! Харесайте страницата ни https://www.facebook.com/libdobrich.
Всеки от нас има предпочитани автори и произведения, текстове, които са го вдъхновили, променили и оставили диря в паметта му. За да бъде четенето и приятно, и съпреживяно, от днес, 9 ноември 2021 г., стартираме забавна онлайн-игра с цитати „Познай автора или произведението!“. В следващите седмици ще публикуваме цитати от различни произведения на български и чуждестранни автори на нашата фейсбук страница. Отговорите си вписвайте в коментар под предложените цитати. Онлайн-играта ще продължи до 29 ноември, а на 30 ноември 2021 г. чрез жребий, трима, дали верни отговори, ще получат ваучери за книги.
Всеки участник има право да отговаря в коментар под всички публикувани цитати, което увеличава шансовете за награда.
Да споделим любовта към книгите и четенето, което ни провокира да мислим, да се съмняваме, да задаваме въпроси, да търсим отговори. Във време на социална изолация най-добре разбираме ползите от четенето – добре написана книга ни пренася в други светове и ангажира вниманието ни, окуражава ни в поставянето на цели и преодоляването на трудности и не на последно място – намалява стреса.
Надяваме се онлайн-играта да ви забавлява и да провокира интереса ви към книги, за които все не стига време.
Един участник може да спечели само една награда. Онлайн-играта е без ограничения на възрастта.
За да се включи в Онлайн-играта, участникът трябва да изпълни УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ, посочени по-долу, публикувайки коментар от свое име:
1. Не се допуска участие от фалшиви профили.
2. Участници на възраст под 13 години, които нямат собствени профили във Фейсбук, могат да направят това от родителски профил, като под споделеното мнение запишат своите имена.
3. В Онлайн-играта не се допускат коментари, съдържащи нецензурни или обидни думи и изрази, с еротична и/или порнографска насоченост, със съдържание, което изпраща послания, които насаждат омраза срещу група или човек, което разпространява, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, политическа, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания, насилие, нетърпимост, политическа агитация, както и негативни коментари насочени срещу Организатора.
4. Организаторът на Онлайн-играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта.
5. Организаторът на Онлайн-играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин.
6. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданата Онлайн-игра.
7. В първия ден, след приключване на Онлайн-играта, се определят тримата победители сред участниците, определени чрез жребий и са изпълнили условията, посочени по-горе.
8. Организаторът публикува имената на победителите в коментар под поста на Онлайн-играта на 30 ноември 2021 г. и изпраща лично съобщение до всеки победител на профила, от който се е включил в Конкурса.
9. Датата, часът и мястото на награждаване на спечелилите Онлайн-играта ще бъдат съобщени на фейсбук страницата (https://www.facebook.com/libdobrich), и сайта на библиотеката (https://www.libdobrich.bg).
Благодарим за спазването на тези правила и пожелаваме успех на всички!