Към 2040 г. по света ще се продават повече електромобили, а цената им ще падне под тази на конвенционалните автомобил още до средата на следващото десетилетие.

Повече от половината пътнически автомобили, които се продават по света, ще са електрически към 2040 г., с което трансформацията на автомобилната индустрия ще достигне своя пик.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) трябваше да ревизира предварителните си прогнози, като вече смята, че след десетилетие до 57% от продаваните нови автомобили ще са електрически, съобщава CNN. Подобно може да е съотношението и при лекотоварните автомобили в САЩ, Европа и Китай.

“Виждаме реална вероятност световните продажби на конвенционални автомобили вече да са преминали своя пик,” коментира Колин МакКеракер, BNEF.

Бързото развитие на е-колите ще им позволи да достигнат (и слязат под) цените на автомобилите с ДВГ до средата на следващия век, както при покупка, така и по отношение на текущите разходи. В момента е-колите вече са по-евтини за поддръжка в течение на жизнения им цикъл. Това означава, че е-колите скоро ще станат по-разумното икономическо решение за купувачите, много по-бързо отколкото се предвиждаше това да стане.

През следващите години продажбите на електромобили ще скочи от 2 млн. през 2018 г. до 56 млн. към 2040 г. По време на същия период, същият анализ предвижда, че продажбите на автомобили с ДВГ ще спаднат от 85 млн. през миналата година до 42 млн. след 11 години.

Тези процеси ще бъдат катализирани от бързия спад на цените на батериите. Цената за kWh вече е спаднала с 85% спрямо тази от 2010 г. Това се дължи на подобрения в производството и икономии от мащаба.

Докладът предвижда, че броят на автомобилите ще продължи да се увеличава, което ще ограничи влиянието на нарастващия брой е-колите върху количеството парникова газове. Емисиите ще започнат да спадат в годините малко преди 2040 г., но само за да се върнат до нивата от 2018 г.

Услугите за споделена мобилност са тези, които най-бързо ще преминат на електромобили. Тези услуги ще продължат да се разрастват, като постепенно ще намалят нуждата от притежание на собствен автомобил. BNEF посочва, че по света вече над 1 млрд. човека споделят услугите за споделена мобилност. https://www.vesti.bg/

loading...