Преди година с клуб „Майчина грижа“ бяхме на екскурзия в Охрид. Пред паметника на Свети Климент Охридски на брега до самото езеро неволно се запитахме:

– Знаеш ли, първоучителю, че белите лястовици на Европа са свили гнездо в добричкото училище, което носи и което се гордее с твоето име?

Спомних си за тези мигове днес, когато преди точно една седмица ученици от добруджанското училище по изкуствата с вълнуващ концерт в Младежкия дом сложиха началото на Петата национална конференция по гражданско образование „Семейство, училище, общество“. От тази година конференцията е включена в националния календар на Министерството на образованието и науката. А мечтата ни е, тя е и на целия екип на организаторите, този изключително интересен форум да стане и международен проект в рамките на Европейския съюз. Прилича му да събира в едно школско гнездо белите лястовици на Европа от много страни. Нали по цял ден говорим и говорим на тема интеграция. Какво по-хубаво от това талантливите деца от Европейския съюз да се събират тук – в Добрич, където да обменят мисли за семейството, за училището, за обществото, в центъра на което ще са само след година-две, а защо не след 10 години и да бъдат по върховете на неговото управление и развитие…

Смели мечти. Реалистични мечти. Мечти, които очакват и сериозна подкрепа от Община Добрич, от Регионалния инспекторат по образование, от МОН, а според нас – задължително от правителството и евродепутатите ни.

Е ще е нужна и финансова подкрепа. Нищо, че началото й е само 50 лева. Но това е друг въпрос. Не е маловажен, но не му е тук сега мястото.

Сега искаме да кажем, че в конференцията участваха 245 работи от 47 населени места в държавата. Поради ограничения временен и финансов ресурс, бяха допуснати на финала 85 работи на деца от 31 училища от 25 области в България.

Децата се представиха с есета, приказки, презентации, проекти, рисунки, драматизации. Общо 142 ученици с 49 ръководители.

Чест беше на СУ „Св. Климент Охридски“ и на Община Добрич да бъдат за пети пореден път домакин на този изключителен форум. Чест беше на жури и преподаватели да проследят бъдещето на нацията ни. Да станем съпричастни на мислите и действията на тези талантливи деца, разбира се, така също и на техните ръководители, които бяха отделили време да работят и дискутират по невероятно сложни и тежки проблеми на обществото ни. При това всичко написано и казано с неподправена детска загриженост и откровена тревога и надежда за днешния и утрешен ден на българското семейство, на българското училище, на българското общество. Било с приказки, с песни, с драматизация, с видеа, есета, интервюта, рисунки… Празник за душата!

Благодарим ви деца!!!

Като пишем тези редове, чувстваме в какъв голям дълг е обществото ни към нашите деца. Колко малко време и средства се отделят за подкрепата на тези бъдещи лидери на обществото, за великолепните им изяви, за развитието на таланта им, за нашата подкрепа, от която ще се нуждаем в близките години.

Някой ще запита защо не разкажем с какво толкова са ни впечатлили децата.

Впечатлиха ни с труда си, с мислите си, с тревогите си, но най-вече и с амбициите си да участват в промяната на обществото, на училището, на семействата дори, в които живеят. Впечатли ни позитивната нагласа и вярата, че ще извършат тази промяна, от която всички се нуждаем, промяната за един по-добър живот, по-смислен и градивен живот с висок критерий за ценностите на нацията ни.

Дай, Боже, повече бели лястовици на България!

Гнездото вечe е факт. Има го. Училище „Св. Климент Охридски“ в Добрич. Бели лястовици гнездят във всяко българско училище. Било по селца, било в градовете, било и най-големия ни град – София. Бели лястовици в България се оказва, че има със стотици, с хиляди…

Вярваме в тях!

Повярвайте и вие!

Сабина и Димитър ДУКОВИ

Снимки от архива на СУ „Св. Климент Охридски“