88 декара с нови пояси са създадени на територията на ДГС-Генерал Тошево

0
278

88декара с нови пояси са създадени на територията на ДГС-Генерал Тошево през последните три години благодарение на проекта „Земите и горите на орела“ на ИАГ, отчете инж. Димитър Иванов, зам.-директор на териториалното поделение.Той каза още, че предстои до края на тази година да бъдат залесени още 28 декара, като общо по проекта в стопанството ще се появят 181 декара нови култури.

Въпреки сушата по-голямата част от новите пояси са в много добро състояние, показа проверка от експерти на СИДП. Лесовъдите от стопанството се надяват в края на седмицата да паднат по-значителни валежи, защото високите температури и суховея оказват негативно влияние върху младите култури.

Към момента новите гори са отгледани, а ако се наложи ще бъде извършено още едно окопаване. Където прихващането не е на 100% през есента ще бъде направено и попълване с фиданки.

Положихме много усилия, за да възстановим част от унищожените пояси и да създадем нови. С колегите работим по още два проекта и по някой път полагаме наистина нечовешки усилия, за да свършим всичко в срок. Сигурен съм обаче, че работата ни ще бъде оценена от хората, защото това което правим е в полза на всички ни и ефекта ще се види през следващите години, категоричен е инж. Иванов.