Проектобюджетът на Добрич за 2020 година възлиза на 76 391 723 лева. 61%, или 46 661 726 са планираните приходи за държавните дейности. Местните приходи /39%/ ще бъдат 29 729 997 лева.

От местни данъци общината очаква да получи над 8,1 млн. лева, а размерът на неданъчни приходи ще бъде 15 млн. лв.

Функция „Образование” е най-голямото перо в бюджета, за което са предвидени над 35 млн. лева. Близо 6 млн. лева са разчтени за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За жилищно строителство, благоустройство и опазване на околната среда се заделят 17,5 млн. лв., за функция „Здравеопазване” – 3,7 млн. лв., за почивно дело, култура и рел. дейност – 5,5 млн. лв.

Капиталовата програма за 2020 година е на стойност 53,4 млн. лева. Ще бъдат довършени европейски проекти на обща стойност 141 млн. лева, като от тази сума през настоящата година трябва да се усвоят около 50 млн. лв.

Публичното обсъждане на бюджета ще бъде на 16 януари от 16 часа в голямата заседателна зала на община Добрич.С материалите за обсъждането можете да се запознаете тук.

dnews.bg

loading...