МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: Урок пред студенти в Международната академия по Кабала по книгата „Зоар”

0
4060

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО КАБАЛА: НАУКА ЗА УСПЕШНОТО БЪДЕЩЕ

 Урок пред студенти в Международната академия по Кабала по книгата „Зоар”

Проф. Михаел Лайтман  е  професор по онтология и теория на познанието, доктор по философия, магистър по биокибернетика, член на Световния съвет на мъдростта (Word Wisdom Council) и ръководител на Ари институт (ARI) – независима организация с нестопанска цел, занимаваща се с научна и образователна дейност.
М. Лайтман е автор на над 40 книги, преведени на 18 езика. В творбите си, той фактически е преразгледал традиционните възгледи на Кабала, и я показва като знания, необходими на цялото човечество.

Много хора смятат, че науката Кабала разказва за „броя на ангелите на небесата и какви са техните имена”, за някакви неясни и далечни понятия, които нямат нищо общо с нас. Минава много време преди човек, започнал  да учи Кабала, да се отърси от тези стереотипи. Ние не се учим на нов подход към реалността, не ни възпитават в този дух.

Сега, постепенно, c развитието на кризата, която всички усещаме, търсим отговор на случващото се и как в тази ситуация да се устроим в живота и в света. А това е в една нова връзка между нас хората, която трябва да осъзнаем, ако искаме да оцелеем в този свят. И тук  науката Кабала ни разкрива как да създаваме правилна връзка помежду си. Как да можем да управляваме своето ежедневие и да излезем от кризата във всичките й сфери,  свързани с  възпитанието, семейните отношения, науката, икономиката и нашата връзка с природата, която продължава да ни нанася удари.

Затова сме принудени да търсим проблема, за да се избавим или да работим с него, иначе ще продължим да страдаме. Желанието ни за наслаждение ни принуждава да търсим и да намерим причината на всички наши страдания, а именно, че хората са свързани неправилно, че егоистичните връзки, които сме развивали в продължение на хилядолетия, не работят повече и дори вече вредят.

Преди всичко, винаги сме вярвали, че всеки от нас трябва да е егоист, всеки –  за себе си, че трябва да построим потребителско общество, че всеки трябва да се наслаждава, съобразно своите способности да използва и мами другите за свое собствено благо. Само трябва да се пази да не го накажат или да не попадне в затвора, а ако успее в това – нека да управлява.

А сега се разкрива нова система, която ни казва: „Не! Тази тенденция, този егоистичен подход, това поведение повече няма да работи. Трябва различен подход! Предишната система е индивидуалистична, в която не сме били зависими един от друг. Сега сме достигнали до края на своето индивидуално, собствено развитие. Както филизите, поникнали от земята,  са израснали  до тавана и  няма   накъде  повече да растат.”

Сега, когато сме достигнали  „тавана”, трябва всички да се обединим. Това е различна система на съществуване. Искаме ли да съществуваме? И ако отговорът е да? Тогава сме длъжни да бъдем по-свързани с останалите.

Трудно е да си представим подобна система. Ние само забелязваме своята неспособност да постигнем нещо. Чрез страданията постепенно разкриваме действителното състояние, в което сме. Поради тази причина в този исторически момент ни се и разкрива науката Кабала.

И вместо „небесни ангели” и различни странни и непознати думи, постепенно, макар и трудно, разкриваме, че науката Кабала ни разказва за структурата на връзката между нас и начина, по който да постигнем тези правилни взаимоотношение и да станем част от нея. И доколко   правилната връзка определя нашето бъдеще, резултатът ще зависи именно от качеството на нашата връзка.

Ако преди хиляди хора са работели по полетата, милиони са работили във фабриките, заводите и  промишлените концерни, днес ще откриваме все повече и повече, че човек  няма къде толкова да работи. Той може само да влага в усилване на връзката помежду ни по  вътрешен начин.

Именно това ще определи успеха ни в производството, износа и вноса, във всичко необходимо за устройството на материалния ни живот. Ние все повече ще  насочваме своя поглед и ще акцентираме на вътрешните взаимоотношения, защото там ще ни се разкрие  един действително съвършен и нов свят.

За да постигнем постепенно, стъпка по стъпка, разкриването на тези състояния, ние четем книгата„Зоар“, която най-силно способства за разкриване на разума и сърцето, на очите и ушите, за да започнем да усещаме доколко сме зависими от мрежата на връзките между нас. И това ще продължава, докато не осъзнаем, че ние сме част от едно цяло, наречено Природа или Творец.

Всеки, който желае да получи повече информация за науката Кабала, може да посети сайта http://www.kabbalah.info/bg/ или да се включи в курсовете за обучение, които се организират от Международната академия по кабала в България.