Близо 49 000 дванадесетокласници се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит днес. 25 000 от тях ще положат матура по профилиращ предмет, изучаван в 11 и 12 клас. Останалите ще държат изпит за придобиване на професионална квалификация, съобщи БНР.

Изпитът започва в 8.30 ч. и ще продължи 4 астрономически часа.

И тази година най-много от завършилите профилирани гимназии са избрали да положат изпит по английски език като втора задължителна матура. Следват биология и здравно образование, география и икономика, математика, философия.

Завършващите професионални гимназии полагат държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Над 11 500 от тях ще защитават дипломен проект, а близо 12 000 ще се явят на изпити по професията, включващи теоретична и практическа част.

На 19 май се проведе първата задължителна матура по български език и литература, на която се явиха близо 46 000 зрелостници.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 9 юни.

БНТ информира, че след 07:00 часа в МОН е изтеглен вариант 2 за днешната матура по профилиращ предмет. След 08:00 ч. ще стане  ясна и темата за изпита за придобиване на професионална квалификация.

https://news.bg/