19 НОЕМВРИ – СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

0
957

 

Днешният 19 ноември отбелязваме като Световен ден за борба с насилието над деца. Тормозът над най-малките и невинни създания е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя, както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското развитие.  Именно този проблем се оказва и един от основните, с който се сблъскват немалко малчугани и в нашата мила родина. Статистиката сочи, че 95% от децата-насилници са били обект на насилие преди това, 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от настанените в затвора са приживявали като малки някаква форма на насилие. Според анализ на Агенцията за закрила на детето всяко трето дете в България е жертва на физическо насилие, а всяко осмо – на сексуално…  Законът за защита на детето дефинира насилието като физическо, психическо, емоционално, сексуално. Като всяко едно от тях нанася необратими поседици върху здравословното състояние на пострадалите деца. Основното, което трябва да знаем като общество, е, че насилието поражда насилие! Затова и нашите общи усилия трябва да бъдат насочени именно към превенция, включваща високо ниво на информираност както от страна на родителите, така от техните деца. Важно е, ние, родителите, да знаем и осъзнаем важността на това, че грижите за децата ни са само една малка част от това, което е необходимо да правим за тях. Ежедневното и спокойно общуване в семейството, училището и в обществото като цяло, се оказва един от основните фактори, който би предотвратил такива ужасяващи прояви. Друго условие е здравият, любящ и ценностен модел на семейно поведение.
https://dama.bg