15 април, 09.30 ч., Държавен куклен театър „Дора Габе“. Куклен спектакъл „Тайнственото речно конче“ на Държавен куклен театър „Дора Габе“. Драматизацията и режисура Веселин Анев. Музика Владимир Джамбазов. Сценография Адриана Анева. Хореография Мария Генова. Участват: Мира Демирева, Мила Боянова, Мария Генова – гост, Валентин Иванов и Румен Куртев.

15 април, 10.30 ч., 15.30 ч., Художествена галерия – Добрич, Зала „Златото на Добруджа“. Работилница за въображение. Работа по проект „Големите майстори и малките художници в Художествена галерия – Добрич“. Организатори: Художествена галерия – Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Христо Смирненски“.

15 април, Художествена галерия – Добрич. Великденска работилница за въображение с благотворителна кауза. Организатор: Художествена галерия – Добрич. НДТ