13 НАСЕЛЕНИ МЕСТА КРАЙ БАЛЧИК СА С ПО-НАДЕЖДНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

0
983

Специалисти на Енерго-Про Мрежи монтираха телеуправляем мощностен разединител на електропровод средно напрежение в землището на село Сенокос, община Балчик. Инсталираното ново съоръжение има ключово значение за сигурността на електрозахранването на селата Приморци, Плачи дол, Поп Григорово, Безводица, Сенокос, Соколово, Дъбрава, Кремена, Храброво, Змеево, Пряспа, Дропла и Карвуна.

Разединителят ще подобри надеждността на електроснабдяването и на помпена станция Дъбрава, която осигурява водоподаване на голяма част от град Добрич.  Характерните за Добруджанското крайбрежие силни ветрове и снегонавявания през зимата създават риск от възникване на повреди по въздушната електрическа мрежа в района. За навременното отстраняване на авариите е важно повреденият участък да се локализира максимално бързо. Чрез телеуправляемия мощностен разединител това се постига дистанционно. След като мястото на повредата е установено, разединителят дава възможност да се намали значително броят на клиентите без ток по време на ремонта. Останалите присъединени към извода райони се захранват по резервни връзки. Екипите на електроразпределителното дружество монтираха над 100-килограмовото съоръжение на 13 метра височина. Освен че осигурява по-надеждно електрозахранване на тринадесет села край Балчик, неговата роля да сегментира електропровода на секции и да минимизира района без ток има важно приложение и при плановите ремонти, които дружеството периодично извършва, за да поддържа мрежата в добро техническо състояние. НДТ