Двойно повече площи, в сравнение с предходни години, ще бъдат залесени на територията на Североизточното държавно предприятие в периода 2020/2021 година. Това стана ясно по време на среща на директорите на стопанства, в които има разсадници, както и на специалистите, които работят в тях. Събирането е по инициатива на ръководството на предприятието, за да се осигурят необходимите семена за производство на дръвчета, да се види къде има проблеми и какво трябва да се направи, за да бъдат те отстранени и да може да се произведат повече и по-качествени фиданки.

През следващите години ще инвестираме не само в залесяване, но и в закупуване на модерна техника, с която да се извършва почвоподготовката, а и самото залесяване, каза пред колегите си директорът на СИДП инж. Веселин Нинов. Според него, увеличаването на площите за залесяване, което е част от водената държавна политика, се оценява като положително не само от специалистите, но и от всички хора в страната ни. Нинов припомни на колегите си, че трябва да бъдат предвидени и медоносни видове за следващите години, за да се помогне и на работещите в сектор пчеларство. Той обеща на специалистите от разсадниците помощ, за да се случат нещата според заложените в плановете залесявания, като поиска от тях да произвеждат добри фиданки, които да бъдат с гарантирано качество.

Инж. Веска Стойнева, началник на отдел „Стопанисване на горските територии“, припомни на колегите си, че при основаването на СИДП е имало свръхпроизводство на фиданки, което постепенно е било ограничено, за да се спре разхищението на труд и средства. Сега  производството е оптимизирано и разсадниците задоволяват нуждите на стопанствата от Североизточна България. Тя прикани присъстващите на срещата да спазват стандартите и предложи всеки разсадник да отглежда дръвчета за точно определени стопанства. Според нея трябва да бъде увеличено и разнообразието като видов състав, като в културите могат да се внесат и горскоплодни дръвчета, които също ще подпомогнат пчеларите, а плодовете им ще служат и за храна на дивеча.

На територията на предприятието има пет разсадника, които се намират в ДЛС – Балчик, ДГС – Добрич, ДГС – Шумен, ДГС – Търговище и ДГС – Върбица. Те ще произведат фиданки за появата на 1 500 декара нови гори в периода 2020/2021 година.

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 3. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 4. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 5. БЪЛГАРИТЕ
 6. РИБОЛОВ
 7. ГЮВЕЧ
 8. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 9. България – Китай 中国保加利
 10. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
 11. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 13. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА