ЩЕ БЪДА КМЕТ НА ХОРАТА, А НЕ НА СДЕЛКИТЕ

105

 

Атанас Атанасов е от Балчик, на 51 години. Завършил е „Електротехника“ в Техническия университет в София. Два поредни мандата е общински съветник в Балчик. Има близо 30-годишен опит в сферата на сигурността и охраната.

„Време е да вземем нещата в свои ръце и да превърнем Балчик в един благоустроен и проспериращ град със силна икономика, с развит туризъм и с бъдеще за младите хора. Време е за честно и прозрачно управление в интерес на хората и на общината.“

– Г-н Атанасов, защо приехте да се кандидатирате за кмет на община Балчик?

– Аз съм човек на действията, а не на празните думи и обещания. От години гледам, как общината ни се управлява порочно и обслужва интересите само на един кръг от хора, приближени до настоящия кмет. Видях много от тях, каксе устроиха и забогатяха, докато в същото време други наши съграждани страдат и са лишени от най-елементарна грижа и условия за живот и работа.

Когато кандидатурата ми за кмет беше издигната от трите партии – ВМРО, ГЕРБ и СДС, аз бях поласкан от доверието, но също така почувствах огромната отговорност на решението, което трябва да взема и неговите последствия. Сила и увереност ми даде фактът, че зад моята кандидатура застанаха хора от различни политически организации, доказани професионалисти, почтени хора – с добро име в обществото. Самият факт, че тези хора преодоляха политическите си различия и се обединиха зад моето име, ми подсказа, че е настъпило времето да поема тази отговорност и заедно с тях да тръгна в битката за едно по-добро, честно и прозрачно управление в интерес на хората и на общината.

Разбрах, че е дошло времето ние – гражданите на Балчик –да вземем нещата в свои ръце и да го превърнем в един благоустроен и проспериращ град със силна икономика, с развит туризъм и с бъдеще за младите хора.

– Кажете нещо за себе си. Какъв кмет бихте бил след 27 октомври?

– Най-добре можете да разберете, какъв е един човек, по делата му. Мисля, че през годините като общински съветник съм доказал, че съм активен човек, с идеи за развитието на  нашата община и с честни намерения. Това, което бих могъл да кажа за себе си е, че съм роден в Балчик, живея и работя тук, тук са приятелите и семейството ми. Инженер съм по образование. Два мандата съм бил общински съветник, което ми даде възможност да се запозная отблизо с проблемите на общината и на гражданите и да имам виждане за начина на управление на Балчик.

Виждам, че хората започнаха да преодоляват апатията и страха си и вече има желание и воля за промяна. Това, в което твърдо вярвам е, че Балчик има нужда от отговорен, смел, почтен кмет с опит и с добър екип зад себе си. Кмет, който да има ясна програма, силни приоритети за общината и да бъде близо до хората и техните реални проблеми и трудности. Кмет, с воля да направи Балчик една от водещите общини по икономически показатели.Такъв кмет ще бъда аз. Кмет на хората, а не на сделките и на далаверите.

– Какво означава един кмет да бъде близо до хората? Как бихте постигнали това?

– Аз съм гражданин като всички останали. В годините като член на Общинския съвет на община Балчик никога не съм се крил от хората и винаги съм бил на разположение за срещи, разговори и помощ. По време на кампанията си ежедневно се срещам със стотици граждани, стискам десетки ръце и чувам всичките им болки и неволи. Такъв кмет искам да бъда – отворен към хората, а не скрит в кабинета си и нехаещ за това, което става навън. Ще въведа прозрачност във вземането на решения и в действията на администрацията. Ще отворя общината към хората, а най-важните решения ще се вземат с участието на гражданите след широко обществено обсъждане.

Сега в Балчик цари апатия и страх – хората или не вярват, че могат да променят нещо, или се страхуват да изкажат недоволството си от управлението на общината, за да не бъдат „наказани“. Това ще се промени. Всеки ще има право да изказвакакто недоволството си, така и одобрението си. Всички граждани ще станат съпричастни към проблемите на региона и ще бъдат реални участници в местното управление. Това искам аз за Балчик.

– Какво бихте променили в сегашния модел на управление на общината?

Моделът на управление на община Балчик трябва  не просто да бъде променен, а да бъде сменен изцяло. Необходима е прозрачност във вземането на решения и в действията на кмета и отваряне на общината към гражданите.

Като общински съветник натрупах достатъчно опит и в същото време успях да видя отблизо цялата порочна система – администрация и политически назначения срещу интересите на гражданите. В момента властва един закоравял модел, който трябва да бъде изкоренен, но за това е нужна реална политическа воля. Знам, че няма да е лесно да променя статуквото, че най-вероятно ще бъда подложен на огромен натиск и грозни атаки, но вярвам, че с волята и експертизата на моите колеги от коалицията и широката обществена подкрепа това ще се случи.Колкото до моя опонент – според мен той няма моралното право да очаква и да иска доверие от гражданите, чиито интереси отдавна загърби.

– Кои са основнитеприоритети на вашата управленска програма, свързани с развитието на общината?

– В нашата управленска програма има поети ясни и конкретни ангажименти с фокус върху няколко основни приоритета. На първо място това са туризмът и инфраструктурата на общината, които са взаимосвързани. Ще насочим усилията си към развитието на туристическата дестинация и привличането на инвеститори в общината. Планирали сме опесъчаване на част от брега и възстановяване на Дамбата между Балчик и Албена и превръщането ѝ в пешеходна зона. Ще насочим инвестиции в градска термална зона, ще създадем условия за стимулиране на малкия семеен бизнес.

Ще развием алтернативни форми на туризъм в общината, не само по крайбрежието, но и във вътрешността. Но всичко това е свързано с отделяне на средства за подобряване на туристическата и градската инфраструктура, за поддържане на културни паметници, за изграждане на паркове и градини, изграждане на велоалеи, екопътеки, маршрути за конна езда. Средства, които да бъдат целево насочени към спортни, културни, развлекателни и други рекреационни дейности и видове туризъм.

Голямата ни цел е да направим така, че Балчик да привлича туристи целогодишно, а не само през летния сезон.

– А какви ще бъдат политиките ви, свързани с подобряване на инфраструктурата в общината?

– Въпросът ви идва логично. Всичко описано по-горе и свързано с туризма в общината не може да се случи без инвестиции и подобряване на общинската инфраструктура. През годините на управление на моя опонент се натрупаха множество проблеми, които направиха региона непривлекателен за туристите и труден за живот за местните хора. Ще започнем с най-необходимото за жителите на общината –  асфалтиране на улиците, озеленяване, осветление в града, във вилните зони и в селата. Ще създадем нови места за паркиране, ще закупим снегопочистваща техника за района и ще започнем ремонт, рехабилитация и почистване на малките улици. Ще направим ремонт или саниране на всички опасни и рушащи се общински сгради и съоръжения – както в града, така и в селата на община Балчик. Ще изграждим нови детски площадки, ще ремонтираме старите, ще изграждим велоалеи и нови пешеходни зони. Най-вече ще осигурим прозрачност при одобряване и даване на разрешения за строителство, особено при големи инвестиционни намерения, което ще сложи край на безконтролното презастрояване в града.

 

– Казахте, че голямата ви цел е да направите така, че Балчик да привлича туристи целогодишно, а не само през летния сезон. Възможно ли е това?

– Не просто е възможно, но е и задължително условие за развитието на общината и за нейния икономически растеж. Разполагаме с отлични предпоставки – благоприятен климат, природни ресурси, богато културно-историческо наследство, традиции във фолклора и художествената самодейност, добро съжителство на различните етноси, религии и култури. Разполагаме и с достатъчна леглова база и конкурентни цени на услугите в сравнение с други региони в България.

Твърдо решени сме да създадем условия за удължаване на туристическия сезон, а защо не и за целогодишен туризъм. Това е нещо, което трябваше да бъде направено много отдавна от общинската управа. И трябваше да се започне с ясна и целенасочена политика по отношение на устройството на територията, инфраструктурата, екологията и добрия туристически маркетинг. А не да се разписват на хартия псевдо стратегии, които си останаха само добри пожелания.

Ето защо е необходимо да бъдат взети назабавни мерки за развиване на алтернативни форми на туризъм – балнеоложки, медицински, културен, конгресен, еко и селски туризъм, ловен, фестивален, развлекателен и т.н.

– Кажете малко повече за идеята си за културен туризъм.

– Именно развитието на културния туризъм е в основата на идеята ни за целогодишен туризъм. Балчик е регион с традиции, богата култура и интересни природни забележителности. Това, което е необходимо е, да се инвестира в популяризирането им и в развитието им. Планираме да възобновявим разкопките на крепостната стена. Ще осигурим пълно съдействие на Министерство на културата за разработване на културно-историческия обект „Храма на Кибела“. Ще насочим усилия към създаване на пространства за изкуство на открито. Ще изградим лятна сцена за театър и кино и ще започнем усилено подпомагане на местни самодейни състави и клубове, както и обновяване на книжния фонд на всички читалищни библиотеки. Ще увеличим подкрепата за фестивали, които се провеждат в началото и края на активния туристически сезон и реално допринасят за неговото удължаване. Ще инициираме организирането на традиционни мероприятия през годината, посветени на различни местни обичаи, продукти и др.

Културният живот на общината ще се превърне в приоритет за нашето управление и в инструмент за популяризиране на региона ни. 

 

– Какви ще бъдат основните политики на управлението ви, свързани с гражданите и младите хора в общината?

– Основните приоритети за мен и моя екип са свързани с най-важните сектори за общината и гражданите. Може би най-важният от тях е опазването на здравето на хората и достъпа им до качествена здравна услуга. Твърдо сме решени да работим за запазване на общинската болница, за разширяването на дейността ѝ и за подобряване на сградния фонд и оборудването ѝ. Искаме да върнем местните утвърдени специалисти и да привличем млади лекари и сестри с придобити специалности. Ще положим усилия да възстановим пълния обем на дейности на Неврологичното отделение и да върнем 24-часовото разположение на невролог в услуга на пациентите. Ще работим за разкриване на зъболекарски кабинети по селата.

Социалната политика е друг наш основен приоритет и тя е неизменно свързана с повишаване на качеството на живот на хората в общината. Ще насочим усилията си към трайно намаляване на броя на безработните в общината. Ще ремонтираме старите общински жилища и ще построим нови. Ще изградим дневни центрове и хоспис за възрастни хора и ще осигурим добре работещ социален патронаж на територията на общината.

Ще насочим повече усилия и политики към младите хора в община Балчик. Нашето желание е да направим така, че те останат в общината и да бъдат фактор за нейното развитие и бъдеще. Да се чувстват сигурни и свободни и да имат добри възможности за работа, образование, спорт и култура. Това ще стане чрез подобряване на условията на живот на младите хора в общината и изпълнение на конкретни мерки за увеличаване на достъпа им до спорт, изкуство и култура. Ще работим за осигуряване на европейско финансиране и възстановяване на стадион „Балчик“ и за изграждане на общински плувен център и на център за морски спортове. Ще създадем условия за масов спорт, детски спортни клубове и за провеждане на общински състезания за ученици.

От 1 януари 2020 г. залагаме таксите за детските градини да отпаднат. Ще подпомагаме млади двойки с репродуктивни проблеми.

– Какво бихте казали на гражданите на Балчик седмица преди изборния ден?

– Аз и моят екип заложихме на позитивни послания – искахме да има сблъсък на идеи и концепции, а не удари под кръста. Водихме почтена и достойна кампания, без нападки, обиди, компромати. За съжаление, получихме обратното от моя опонент и това е показателно за културата и маниера на този човек.

Знам, че в днешно време хората трудно вярват на обещания и си мислят, че техният глас нищо няма да промени. Искам да ги уверя, че грешат. От всеки един от нас зависи в какъв град ще живеем, какви възможности ще имаме и как ще се развиваме.

Знам също така, че се е натрупала голяма нетърпимост към порочния модел на управление на общината и има силно желание и воля за промяна. Хора с различни политически убеждения ме подкрепят мажоритарно и това ми дава сили и увереност за изборната битка. Протягам ръка към нормалните, честните хора, хората с достойнство и с мечти за бъдещето – да измием срамното петно, лепнато на нашата община от човека, за когото споменах, че няма морално право да се явява на избори. Да си извоюваме правото да създаваме бъдеще за Балчик, да го развиваме и отново гордо да крачим по неговите улици.

Ще го постигнем заедно!

Гласувайте с номер 71 в бюлетината ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА БАЛЧИК.

Купуването и продаването на гласове е престъпление.