ХX Н А Ц И О Н А Л Е Н К О Н К У Р С З А К А Р И К А Т У Р А „Смешното в училище в карикатури”

0
257

Младежки център – Добрич обяви двадесето издание на национален конкурс “Смешното в училище в карикатури”.В конкурса могат да участват всички деца и млади хора, на възраст 10 – 29 години, навършени към 31.12.2023 г., разпределени в четири възрастови групи:
o Първа възрастова група – от 10 до 12 години
o Втора възрастова група – 13 до 15 години
o Трета възрастова група – от 16 до 19 години
o Четвърта възрастова група – от 20 до 29 години

Всеки карикатурист може да участва в конкурса с не повече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор.Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)

Карикатурите трябва да бъдат предадени в Младежки център – Добрич или изпратени с пощенско клеймо на адрес: гр.Добрич, п.к. 9300, пл. „Стария орех” №1, за конкурса „Смешното в училище в карикатури“, най-късно до 24 март 2023 г.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 31 март 2023 г. на FB страницата: Младежки център Добрич и интернет сайт: www.ycb.bg

Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2023 г.