От площите с царевица за зърно – общо 939 280 дка, към 11.11.2021 г.  са реколтирани 930 960 дка при среден добив от около 747 кг/ дка и добито количество зърно около 696 026 тона.

*Не са реколтирани все още 8 320 дка в общините Тервел, Крушари и Добричка.

Към 11.11.2021 г. вече има засети 916 890 дка с пшеница, 46 170 дка с ечемик и 69 700 дка с рапица.

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДОБРИЧ

loading...