ФОРУМ „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДОБРИЧ

0
586

 

Дискусионен форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ организира Стопанска камара – Добрич с подкрепа и съдействие на Община Добрич на 22 май.

За участие са поканени представители на фирми от региона, ръководители на професионални гимназии и други образователни институции на територията на Област Добрич.

Форумът ще бъде открит от зам.-министъра на образованието и науката Деница Сачева, кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев.

Събитието цели да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции (МОН и местна власт), регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса.

Предлагайки диференциран и подробен анализ на ситуацията, форумът ще предложи идеи за:

  • подобряване на комуникацията между трите звена;
  • адаптация на образованието към нуждите на пазара на труда;
  • по-застъпена интеракция и интеграция на образованието със и в бизнеса;
  • формулиране на по-ясни изисквания спрямо практическите умения и компетенции на учащите се;
  • приоритизиране на дългосрочните цели

Официалното откриване ще се състои от 10.00 ч. в голямата заседателна зала на Община град Добрич.