Образователната роля на Дом-паметник „Йордан Йовков“, който е част от Регионален исторически музей – Добрич, е от централно значение за неговата история и мястото му в обществения живот през годините. Музеят изпълнявасъществена роля в една широка просветителска система чрез образователните програми за деца и ученици.Благодарение на своята въздействаща среда, музеят става все по-предпочитано място за учене, което стимулира въображението, увеличава сензорния опит и укрепва трайната памет на подрастващите.

Образователната мисия на музея е фокусирана около изграждането на ефективен диалогмежду експонираните артефакти и музейните посетители, задвижван от класическото през осезаемото към креативното осмисляне на научната информация. Въздействието на музейната среда провокира (съ)беседване по даден проблем, погледнат през малката история като част от голямата историческа панорама. Организираните музейни програми са съобразени със спецификата и типологията на учащата музейна публика и често са провокирани от разнообразните слУЧкИв музея, по време на които участниците припознават своята тема от свитъка на музейните активности и с лекота подемат познавателната си експедиция.

Както е известно, от 20. 12. 2018 г. стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и започна да функционира електронната платформа към Министерството на образованието за търсенеи предлагане на дейности по интереси – https://class.mon.bg.В качеството си на дългогодишен училищен партньор РИМ-Добрич вече успя да регистрира някои от своите предвидени дейности за занимания по интереси в областта на гражданското образование и технологиите.

В секция „Езикови дейности“е описана подробно дейността „Сценичен прочит на българската класика“, с която целим да активираме читателския интерес сред децата, докосвайки се до българската класика чрез игра. Срещите със Словото под формата на театрализация, читателско експериментиране с художествения текст, състезание за писане с пишещи машини, жива реч и пр. по неповторим начин въвеждат подрастващите в многообразния свят на литературата. Пътешествието във времето и пространството из кривите тесни улички на повествованието или стиха провокира не само размисли и творчески инициативи, но то преди всичко „интегрира текста“ в градска среда и пробужда желание за моделиране на изящни пластики от Слово.

Следващ акцент е поставен в областта на „Хуманитарните познания“ в предлаганата дейност „Историята на моя роден край“,насочена към учениците от 1. до 12. клас. Предназначена е за всички, които желаят да осмислят времето си с изучаване или издирване на специфични за добруджанския край фолклорни, исторически и др. факти.

Към същия контингент ученици е насочена и другата наша дейност „Добруджа – многолика и пъстра“. По време на занятията учениците ще могат да се запознаят с традиционното облекло на добруджанеца, както и с възрожденската архитектура, предоставя им се възможност да рисуват автентична носия или възрожденска къща, а също така и участие във възстановка на традиционни обичаи.

За по-големите ученици в гимназиален етап сме предвидили дейности от областта на гражданското образование и по-конкретно от сферата на институционалните познания и култура. „Музеят в мен“ дава възможност на участниците да влязат в ролята на музейни специалисти – фондовик, уредник, екскурзовод, реставратор или библиотекар и по този начин да активират своите знания и умения не само по история, литература и география, но и по математика, информационни технологии, химия ичужди езици.

Не сме забравили и своите най-малки приятели. В програма „Любознание“ акцентът е поставен върху игровия елемент и е адресиран към децата в предучилищна възраст. Навлизането в света на литературата и историята по спиралата на Времето е поетапно и включва презентиране, упражняване и осмисляне на съпреживянато. Под формата на кратки илюстровани водители децата откриват, проучват и разказват за „своя предмет“, разсъждавайки върху неговата историческа стойност при „списването“ на културно-историческия контекст.

Казваме старт и на нашите работилнички за вдъхновение. През месеците февруари, март и април в образователния център към Дом-паметник „Йордан Йовков“ започват да функционираттворчески работилнички, тематично ориентирани към живота и делото на драматичната артистка Адриана Будевска. По време на занятията ще направим съпричастни нашите посетители с вълуващ момент от биографията на талантливата добруджанка – съдбоносната ѝ среща с патриарха на българската литература през 1895 г., когато тя се явява на конкурс пред комисия в състав: Иван Вазов, Иван Мърквичка и проф. Иван Шишманов. Учениците ще влязат в ролята на компетентно жури, актьори, сценични работници и словослагатели. По този начин, пренасяйки се назад във времето, ще усетят атмосферата на епохата, заживявайки живота на нейните хора.

Изхождайки от идеята, че научаването е следствие от мисленето, ние – музейните специалисти, преосмисляме ролята си на образователни експерти, като улесняваме музейно-училищния диалог, стимулирайки когнитивност, разсъдливост и съпреживяване на осмислянето у нашите посетители. Вярваме, че музеят като хранител на паметта намира и прилага най-подходящите форми за въвличането на подрастващите в традициите на културно-просветния живот.

Магдалена ТРИФОНОВА- уредник на Дом-паметник „Йордан Йовков“

Коментирай