Ученици от Гимназия „Райко Цончев“ посетиха град Орте, Италия

0
167

В периода 10-14 октомври 2022 десет ученици ЧПГТП „Райко Цончев“, на възраст от 15 до 18 години участваха в обща мобилност и гостуваха на партньорите ни в градОрте, Италия. Програмата беше богата и разнообразна на събития: представяне на постигнатото по проекта, културно-исторически турове, спортни надпревари и най-важното – възможност за непрекъснато общуване на децата. Домакините ни изтъкнаха многократно една от най-големите ползи за тях – възможността приемащите семейства да създадат своя общност, да положат началото на нови дълготрайни отношения и приятелства. За гимназията този проект е начин да надзърнем в един различен свят и да разберем, че независимо от език, религия и националност, младите хора никак не са различни в емоциите, интересите и идеите си. Всички ние споделяме общите европейски ценности и се гордеем с това.

В проекта Family-SchoolNetwork, №2020-1-IT02-KA201-079822си партнират шест организации от четири държави: две от Италия, две от Северна Ирландия и по една от Словакия и България. Той е разработен от схващането за необходимостта да се разшири аудиторията на потребителите на Еразъм+, чрез разширяване на мрежата от семейства, приемащи ученици по време на тяхната мобилност в Европа. Основната цел е да се подготвят инструменти и програми за по-голямо включване в европейските проекти за младежки мобилности.