ТРУДОВИТЕ ИНСПЕКТОРИ УСТАНОВИХА 569 НАРУШЕНИЯ

0
891

По време на проверките през септември трудовите инспектори в област Добрич са констатирани 569 нарушения на трудовото законодателство, съобщи директорът на Инспекцията по труда Маргарита Антонова. Най-много са нарушенията по трудовите правоотношения, следвани от тези по осигуряването на здравословни и безопасни условия, а три са по Закона за насърчаване на заетостта. Установени са седем лица без писмени трудови договори и допуснати до работа преди да бъде изпратено уведомление  до териториалната дирекция на НАП.

През септември служителите на Инспекцията по труда са извършили общо 127 проверки. На работодатели са съставени 24 акта, от които 6 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 24 по трудовите правоотношения. Преобладаващата част от съставените актове са за нарушения по трудовите правоотношения. От тях 4 са за липса на писмен трудов договор, 8 по заплащането на труда, 2 по работното време и 4 за други нарушения.
През месеца са издадени 33 наказателни постановления на работодатели, връчени са 44 наказателни постановления, влезли в сила наказателни постановления са 35 с обща сума глобите 39700 лева.
В дирекцията са постъпили 16  жалби и сигнали за нарушения на Кодекса на труда, от тях към момента са приключени 15 жалби и сигнали. Те касаят основно неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, неиздадени или невръчени документи, свързани с прекратяването на трудовите правоотношения, незаконосъобразно полагане и неизплащане на извънреден труд, работа без трудов договор. НДТ