Във връзка с откриването на ловния сезон 2019/2020 г. на местен и дребен дивеч и груповия лов на дива свиня на 05.10.2019 г. (събота) и с цел предотвратяване на инциденти с огнестрелни оръжия за ловни цели преди, по време и след провеждане на ловните излети, на територията на Областна дирекция на ОДМВР – Добрич ще бъдат осъществени съвместни проверки от служители на ОДМВР – Добрич и държавните ловни и горски стопанства за спазване на разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД).

Основните причини за допускане на инциденти с огнестрелно оръжие са:

– стрелба по шум или неясно видима цел;

– използване на сачми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свиня;

– неправилно боравене с огнестрелно оръжие (оръжието не трябва да е заредено до неговата употреба, винаги да бъде насочено в безопасна посока и да бъде технически изправно);

– напускане самоволно позицията, определена от ръководителя на лова;

– употреба на алкохол и упойващи вещества.

ОД НА МВР ДОБРИЧ

 

loading...