Приключи делото, с което бе оспорен изборът на изпълнител за ремонта на панорамния път Балчик – Каварна.

Върховният административен съд остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на “Пътища и мостове” ЕООД срещу решение №23/15.04.2019 г. на кмета на община Балчик за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Строително-монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в участъци от общински пътища и улици в гр. Балчик”, в частта по обособена позиция № 3.

Оспорващото дружество е осъдено да заплати 1000 лв. разноски по делото на класирания на първо място участник “Хидрострой”. Решението на ВАС е окончателно.

Припомням, че отсечката, подлежаща на ремонт, е с дължина 5,5 километра от площад „Рибарски“ в Балчик до границата с община Каварна, която също извършва ремонт на своята част от крайбрежния път.

Рехабилитационните дейности в община Балчик са на стойност 3,5 милиона евро и са по трансграничен проект с румънската община Мангалия. По този проект вече е ремонтирана двукилометровата отсечка, водеща към болница Тузлата. Все още се работи по другата от общо трите позиции – рехабилитация на улици „Приморска“ и „Черно море“, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

Най-мащабният ремонт по панорамния път между двете съседни общини ще зависи от атмосферните условия, но ще завърши преди началото на новия туристически сезон, коментираха от Общината.

loading...