Съдийската колегия на ВСС назначи съдия Теменуга Стоева на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Добрич, считано от датата на встъпване. Тя ще ръководи търговското отделение в съда.

Теменуга Стоева е магистрат с 30-годишен стаж в съдебната система. От април 1994г. правораздава в Окръжен съд – Добрич. Има най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

Кандидатурата й е предложена от председателя на Окръжния съд Галатея Ханджиева и подкрепена единодушно от Общото събрание на съдиите.

Предложението е аргументирано с високото качество и професионализъм в работата на съдия Стоева, с притежаваните от нея високи нравствени и етични качества, и изграден авторитет сред съдиите и съдебните служители.

Предложението за нов зам.-председател на Окръжния съд е направено след пенсионирането на предходния заместник на административния ръководител съдия Адриана Панайотова.

 

loading...