• Освобождават доходите от отпадъци

Хората, които събират диворастящи семена, гъби (включително трюфели), плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях, ще плащат патентен данък. Това предвиждат промени в Закона за местните данъци и такси, които са пуснати за обществено обсъждане.

Годишният патентен данък за тях ще бъде между 240 лв. и 480 лв., а конкретният размер ще бъде определен от съответните общини. Данъкът ще може да бъде плащан в размер на 1/12-та част само за месеците, за които човекът извършва тази дейност. Целта е събирачите на билки и трюфели да плащат данъци, но да бъдат облекчени както те, така и тези, които извършват изкупуване на въпросните семена, гъби и растения.

С друга промяна ще бъдат освободени от облагане доходите от предаване на отпадъци за скрап. Целта е подобряване събираемостта на отпадъците, чрез създаване на стимул да бъдат предавани на регламентирани за това места, гласят мотивите. Наред с това ще бъде увеличен прагът на сумите, които може да бъдат изплащани в брой на хората, които предават отпадъци. В момента този праг е 100 лв. на година, но ще бъде увеличен на 1200 лв.

Максималната сума е 120 лв.

https://trud.bg