Сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица

0
202
Община Балчик получи одобрение за проект, чрез който ще бъде закупено сценично оборудване за селата Оброчище, Гурково и Стражица. С него ще бъдат осигурени сценични подиуми, озвучителна и осветителна апаратура. Общата стойност на проекта е в размер на 68 761 лева, които се осигуряват от Програмата за развитие на селските райони чрез Местната инициативна група Балчик – Генерал Тошево, Мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.
В трите балчишки села се провеждат традиционни събори, както и нови артистични събития, които имат нужда от очакваната по проекта техника.