Спират временно продажбата на общински жилища в Балчик. Налага се временна забрана за прилагане на действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общинските жилища, в частта на Глава четвърта, касаеща продажбата на общински жилища, до влизане в законна сила на актуализирана такава. Това гласува днес Общинският съвет в Балчик с избора на а временна комисия от седем общински съветници, която да подготви промените, начело с председателя на постоянната комисия по финанси Сияна Фудулова и членове Ивелин Ройдев, Даниел Димитров, Илиян Станоев, Владимир Лафазански, Симеон Господинов, Гюнай Узун – всеки от тях представител на различна политическа сила.

Инфлацията в страната и покачването на пазарните цени на имотите са причина на общо заседание на всички комисии миналия месец да се предложи актуализацията. Предвижда се тя да засегне продажбата на общински жилища, определянето на цената, на която да бъдат продавани, както и периодът, след който могат да бъдат продадени на ползвателите, а също и други актуални въпроси, засягащи социалния елемент на приложимост на наредбата.

Избраната днес временна комисия ще изготви доклад за дейността си и ще излезе с обобщени предложения за промени в нормативния документ.

С решения от днес се регламентира като държавно делегирана дейност разкриването на дневен център за пълнолетни с увреждания за 30 потребители и Център за настаняване от семеен тип за стари хора – с капацитет от 15 души, съответно на първи и втори етаж в сграда, находяща се на ул. Четвърта във в.з. Сборно място.

Отпускат се 10 000 лева за климатици на балчишката джамия, 20 хиляди лева за нова дограма и озвучителна техника на централното читалище. Балчишките депутати одобриха допълнителните цеелви средства за капиталови разходи от близо 430 хиляди лева да бъдат инвестирани в рехабилитацията на отсечката през селата Храброво – Бобовец – Стражица.

Алена ИВАНОВА  / https://bnr.bg/varna