Новите членове притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор, съобщават от Министерство на икономиката

Служебният министър на икономиката Кирил Петков смени състава на одитния комитет на Българската банка за развитие (ББР). Решението е взето в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на  банката и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), съобщиха от Министерство на икономиката.

Според Устава на банката и законодателството одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в банката, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията. Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

В съобщението не се съобщава кои са новите членове на одитния комитет, а само, че притежават богат международен опит и са утвърдени експерти в частния сектор в България в сферите на задължителния контрол над кредитни институции и поддържането на прозрачна финансова отчетност, съгласно най-добрите европейски и национални практики и задължителни правила.

Припомняме, че едно от първите неща, които служебното правителство направи след идването си на власт, бе да назначи специална комисия, която да установи защо ББР е помагала на осем фирми да вземат кредити за над 1 млрд. лева.

https://www.investor.bg

 

loading...