СДВР напомня: Вече не е нужно да се подменят регистрационните табели

0
678

ВЕЧЕ НЕ Е НУЖНО ДА СЕ ПОДМЕНЯТ ТАБЕЛИТЕ С РЕГИСТРАЦИОННИЯ НОМЕР РЕГИСТРИРАНИ В Р. БЪЛГАРИЯ
От 01.12.2019 влезе в сила промяната на Наредба № i-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
При покупко-продажба или промяна на постоянният адрес, не е нужно да се подменят табелите с регистрационен номер (става само по желание на собственика) , а се подменя само свидетелството за регистрация. #СДВРстолична