„Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916-1918 г.“ е озаглавен новият сборник, издаден от Историческия музей в Тутракан. Това съобщиха за БТА от културната институция.

Изданието съдържа  научни доклади от проведената миналата година Национална научна конференция по темата в Тутракан и Добрич. В сборника музейни и научни работници, краеведи и военни специалисти от страната представят своите изследвания. Основните тематични направленияq застъпени в научния труд са : военните действия през 1916 г.; „горещото лято“ на Балканите 1916 г.; войната на Македонския фронт през есента на 1916-1918 г.; военните действия на Добруджанския фронт 1916-1918 г.; войната и обществото; войната и Балканите във военната историография; война, медии, пропаганда и култура.

Чуждестранното присъствие в сборника е на АурелиянКотобан от Етнографския и исторически музей  в село  Кирнодж, Румънияq и Даниел Кайн от Институт за Югоизточни европейски изследвания към Румънската академия на науките.