РЪКОВОДСТВОТО НА МБАЛ – ДОБРИЧ ПРИЗОВАВА СТАЧКУВАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ПРОЯВА НА РАЗУМ

0
265

По повод началото днес в 12.00 часа на ефективни стачни действия на медицинските специалисти в МБАЛ – Добрич от ръководството на медицинското заведение изпратиха до медиите следното становище:

Ръководството на „МБАЛ-Добрич“АД разбира създалата се стачна ситуация и исканията за адекватно остойностяване на медицинския труд с постигането назаложените стойности в отрасловото КТД.
Заложеният допълнителен финансов ресурс с увеличението на клиничните пътеки с 25%, своевременно бе насочен за увеличение на основните заплати на всички работещи в „МБАЛ-Добрич“АД с 25% от 1 август 2022 г. Достигнатата средна брутна заплата за лекар е 3400 лв., за медицински
специалист 2300лв., за специализант 2700лв. и за санитар 1100 лв.

Независимо от това СБМС настоява за ново допълнително увеличение на заплатите. Това би довело до трайна и необратима финансова нестабилност, във всяка една
болница, както и в „МБАЛ-Добрич“АД в условията на финансирането към настоящия момент и актуалния инфлационен процент.
Предстои разглеждане и подписване на НРД 2022-2024 в следващите 2 месеца, като при актуализация на клиничните пътеки това би довело до своевременно ново
увеличение на заплатите.
Ръководството на „МБАЛ-Добрич“АД призовава към проява на разум в така провокираната ситуация.